รายชื่อนักศึกษาที่มีปัญหา ยังไม่ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน ณ 14 ต.ค. 64

 

รายชื่อนักศึกษาที่ปัญหา ยังไม่ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน ณ 14 ต.ค. 64