งานการประชุมและกิจการสภาฯ

นางสาววัชราพร ศิริหล้า หัวหน้างานการประชุมและกิจการสภาฯ

นายยุทธภูมิ ยาขามป้อม

งานการประชุมและกิจการสภาฯ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่อยู่  234 ถ.เลย-เชียงคาน ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย 42000 โทร :  042-835224 ต่อ 41119 โทรสาร :  042-811143 E-mail :   contact@lru.ac.th Facebook :  –