คู่มือประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อแต่งตั้งข้าราชการ พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปฯ (สายสนับสนุน)

  • Version
  • Download
  • File Size 0.00 KB
  • File Count
  • Create Date 15 ตุลาคม 2020
  • Last Updated 15 ตุลาคม 2020

คู่มือประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อแต่งตั้งข้าราชการ พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปฯ (สายสนับสนุน)