ประกาศมรภ.เลย เรื่อง โครงร่างการเขียนผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น สำหรับข้าราชการ พนง.ในสถาบันฯ (สายสนับสนุน)

  • Version
  • Download
  • File Size 0.00 KB
  • File Count
  • Create Date 15 ตุลาคม 2020
  • Last Updated 15 ตุลาคม 2020

ประกาศมรภ.เลย เรื่อง โครงร่างการเขียนผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น สำหรับข้าราชการ พนง.ในสถาบันฯ (สายสนับสนุน)